Безкоштовна
правова допомога

(0462) 612-532


Новини

Партнери

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Харківська правозахисна група

Права людини в Україні. Онлайн-бібліотека

Стратегическая судебная защита

Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів

Май право на допомогу

Мережа правового розвитку

Правовий простір

Украінський правовий портал


Останні публікації

07.04.2006   11:29Чернігівський громадський комітет захисту прав людини

Конкурс Міжнародного фонду "Відродження" / Верховенство права

У МЕЖАХ ПРОГРАМИ “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”

 

Мета програми “Верховенство права” — підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на захист прав людини та її основних свобод, реформу системи судочинства, гуманізацію кримінальної юстиції й пенітенціарної системи, утверджуючи принципи верховенства права у правовій системі України.

 

КОНКУРС “ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ”

Мета конкурсу — підтримка ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на захист і забезпечення прав та законних інтересів осіб, що мають психічні розлади.

 

Учасники конкурсу:  недержавні неприбуткові організації.

 

Пріоритети конкурсу:

 

  комплексні дії судового та позасудового характеру, спрямовані на запобігання порушенню прав осіб, що страждають на психічні розлади;

  проведення тематичних моніторингів дотримання прав осіб, що страждають на психічні розлади;

  аналіз дотримання гарантій свободи від катувань і жорстокого поводження, права на свободу і особисту недоторканість відповідно до положень Конвенції про захист прав людини і головних свобод та практики її застосування Європейським судом з прав людини;

  аналіз судової практики щодо направлення осіб на примусове лікування у закладах психіатричної допомоги.

 

Умови конкурсу:

 

  проекти, що передбачають діяльність аналітичного характеру, повинні містити механізми поширення інформації про результати проведеної роботи, вироблення практичних рекомендацій та плану заходів, спрямованих на їх запровадження;

  проекти повинні містити збір та аналіз інформації з обраної тематики, її поширення, визначення шляхів покращення ситуації, надання правової допомоги у конкретних випадках;

  тематика моніторингів цільової групи конкурсу повинна охоплювати дотримання таких прав як повага до приватного життя, доступ до інформації, право на справедливий суд, право на свободу і особисту недоторканість, свобода релігій, право власності, тощо;

  правопросвітницька діяльність за поданими проектами повинна поєднуватися з практичними діями: правовими, експертними, консультативною допомогою, тощо.

 

Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту — 12 000 доларів США

Останній термін подання проектів — 12 травня 2006 року

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 12 червня 2006 року

 

 

КОНКУРС “ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДОСУДОВИХ ЗАТРИМАНЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЗАТРИМАНИХ”

 

Мета конкурсу — забезпечення захисту прав затриманих осіб, надання їм правової допомоги, раціоналізація застосування судами запобіжних заходів.

 

Учасники конкурсу: недержавні неприбуткові організації, що займаються окресленою конкурсом проблематикою чи виявили зацікавленість й мають ініціативи щодо її розв’язання.

 

Пріоритети  конкурсу:

 

  моніторинг судових рішень щодо застосування досудових затримань та вироблення рекомендацій стосовно ширшого впровадження альтернативних запобіжних заходів (застава, підписка про невиїзд, звільнення під нагляд тощо);

  розробка та проведення навчально-тренінгових програм для суддів, слідчих, прокурорів, адвокатів щодо раціоналізації практики застосування досудових затримань;

  запровадження ефективних механізмів з надання правової допомоги затриманим особам (зокрема, неповнолітнім) з моменту фактичного затримання до обрання запобіжного заходу.

 

Зверніть увагу!

Перевагу буде надано проектам від тих організацій, що мають попередній досвід роботи, а також підтримку своїх ініціатив з боку органів судової влади, і реалізуються у співпраці між організаціями на території різних регіонів України.

 

Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту — 12 000 доларів США

Останній термін подання проектів — 8 травня 2006 року

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 5 червня 2006 року

 

 

    

 

КОНКУРС “ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК У СФЕРИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН ТА ПРОЦЕСИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ ВНЗ”

 

В рамках спільної ініціативи МФ “Відродження” та корпорації Інтерпайп –

“Фонд правової допомоги в Україні”

 

Мета “Фонду правової допомоги в Україні” — сприяти правовому захисту соціально вразливих верст населення, а також вдосконаленню навчально-практичних аспектів вищої юридичної освіти, що передбачає збагачення світогляду та вдосконалення принципів роботи молодих юристів і студентів вищих навчальних закладів юридичних спеціальностей у сфері правозахисту.

 

Мета конкурсу — сприяти розвитку юридичних клінік України, зміцненню і розширенню їх мережі та інтеграції даної діяльності у навчально-практичний процес вищих навчальних закладів України при підготовці студентів за напрямом правознавство.

 

Учасники конкурсу:

  вищі навчальні заклади України (3-4 рівня акредитації), що готують спеціалістів за напрямом “Правознавство”;

  юридичні клініки у формі неурядових організацій, що співпрацюють з адміністраціями вищих навчальних закладів за даним напрямом.

 

Пріоритети конкурсу:

  імплементація навчально-методичної бази, спецкурсів для юридичних клінік у навчальний процес підготовки юристів;

  вироблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності юридичних клінік в Україні (у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, вищими навчальними закладами);

  розробка модельних механізмів щодо залучення юридичних клінік до системи безоплатної правової допомоги та правової освіти населення;

  підтримка ініціатив щодо консолідації та розширення мережі юридичних клінік України, вироблення планів стратегічного розвитку юридичного клінічного руху в Україні;

  сприяння діяльності з розробки стандартів вищої юридичної освіти у відповідності до нинішніх викликів і потреб суспільства та Болонського процесу;

  розширення правопросвітницької діяльності юридичної клінічної програми у відповідності до завдань та можливостей вищої школи.

           

            Максимальний розмір очікуваного ґранту — 7 000 доларів США

            Останній термін подання проектів до МФВ — 8 травня 2006 року

            Результати розгляду проектів будуть оголошені 5 червня 2006 року

 

 

КОНКУРС “ПІДТРИМКА ІНТЕРНЕТ — ПОРТАЛІВ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ”

Мета конкурсу — забезпечити вільний доступ громадськості до систематизованої інформації про права людини в Україні.

 

Учасники конкурсу: недержавні неприбуткові організації, що займаються аналізом прав людини, питаннями та проблемами забезпечення й дотримання прав людини в Україні, засоби масової інформації.

 

Завдання  конкурсу — розширити можливості доступу до інформації про права людини в Україні шляхом підтримки тематичних інтернет-порталів.

 

Умови конкурсу:

 

  інформація тематичного інтернет-порталу повинна бути системною та постійно оновлюваною;

  інформація, що подається на порталі, повинна відображати аналітичну та практичну діяльність у сфері захисту прав людини в Україні;

  очікувана цільова аудиторія користувачів повинна бути чітко визначеною.

 

Перевагу буде надано вже існуючим порталам, а також проектам, що реалізуються у співпраці з регіональними організаціями України.

 

Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту — 20 000 доларів США

Останній термін подання проектів — 8 травня 2006 року

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 12 червня 2006 року

 

 

КОНКУРС "СПРИЯННЯ ВПРОВАДЖЕННЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКУ СУДОВУ ПРАКТИКУ"

 

Мета конкурсу — сприяти становленню незалежності судової влади, практичному застосуванню суддями в Україні міжнародних норм з прав людини, наближенню української судової практики до європейських стандартів та запровадження європейських принципів судочинства.

 

Учасники конкурсу:  недержавні неприбуткові організації.

 

Пріоритети конкурсу:

 

  проведення освітніх заходів, спрямованих на застосування суддями прецедентної практики Європейського Суду з прав людини; 

  поширення позитивного досвіду застосування суддями Конвенції про захист прав людини та основноположних  свобод з урахуванням прецедентної практики Європейського Суду з прав людини;

  порівняльний аналіз судової практики щодо захисту прав людини в Україні та в інших державах — членах Ради Європи;

 

Умови конкурсу:

  аналіз може стосуватися судових рішень європейських держав у рамках національної системи судочинства, а також Європейського Суду з прав людини щодо реалізації таких прав як право на життя, на свободу і особисту недоторканість, свободу від катувань, свободу вираження поглядів та вільний доступ до інформації, свободу мирних зібрань, свободу віросповідання, право мирно володіти своїм майном, право на справедливий суд, право на повагу до приватного і сімейного життя.

  проекти повинні передбачати й містити чіткі механізми поширення результатів діяльності та вироблення пропозицій щодо наближення правозастосовчої практики в Україні до стандартів Ради Європи.

 

Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту — 12 000 доларів США

Останній термін подання проектів — 9 червня 2006 року

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 3 липня 2006 року

           

 

КОНКУРС “УЧАСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГУМАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ  СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

Мета конкурсу — сприяти реалізації громадських ініціатив, що спрямовані на підтримку процесу реформування пенітенціарної системи в Україні, її гуманізації, узгодженості з міжнародними стандартами в галузі прав людини.

 

Учасники конкурсу: недержавні неприбуткові організації, що співпрацюють із державними установами і службами, займаються проблемами засуджених та осіб, звільнених від покарання (культурно-освітні, молодіжні, медичні, соціального захисту, тощо).

 

Пріоритети конкурсу:

 

  здійснення громадського контролю за діяльністю пенітенціарних установ (створення та забезпечення діяльності громадських піклувальних рад при органах і установах виконання покарань, навчання членів спостережних комісій та громадських рад);

  запровадження комплексних програм ресоціалізації різних категорій засуджених (надання засудженим систематичної консультативної, соціальної та правової допомоги, підготовка до звільнення);

  сприяння практичному застосуванню персоналом установ виконання покарань міжнародних стандартів у галузі діяльності пенітенціарної системи, проведення тренінгів для персоналу;

  співпраця недержавних організацій і кримінально-виконавчої інспекції у здійсненні соціальної роботи із засудженими особами, які звільнені від покарання з випробуванням;

  розробка ефективних механізмів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та сприяння реалізації їх прав і свобод;

  комплексна оцінка змін у пенітенціарній системі України щодо її гуманізації, демократизації, відкритості та дотримання прав і свобод ув’язнених осіб як результат підтриманих міжнародним фондом “Відродження” громадських ініціатив за останні роки.

 

Умови конкурсу:

Перевагу буде надано проектам, що подані кількома організаціями, отримали згоду Державного департаменту України з питань виконання покарань чи його регіональних управлінь на виконання проекту в пенітенціарних установах, а також спрямовані на системне вирішення комплексу завдань реформування пенітенціарної системи і ресоціалізації засуджених осіб.

 

Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту — 12 000 доларів США

Останній термін подання проектів — 9 червня 2006 року

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 10 липня 2006 року

 

 

КОНКУРС “ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА “

 

Мета конкурсу — підтримка  ініціатив  громадських організацій, спрямованих на демократизацію кримінального судочинства.

 

Учасники конкурсу:  недержавні неприбуткові організації.

 

Пріоритети конкурсу:

  моніторинг та аналіз судової практики щодо застосування видів кримінальних покарань; оцінка соціальних, економічних та медичних переваг альтернативних видів кримінальних покарань у порівнянні з позбавленням волі, створення механізмів лобіювання цих змін;

  проведення навчально-тренінгових програм для суддів щодо соціальних переваг покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (громадські роботи, звільнення з випробуванням тощо);

  запровадження  ювенальної юстиції, створення модельних ювенальних судів;

  впровадження відновлювального правосуддя, розробка та внесення пропозицій щодо нормативно-правового регулювання процедури примирення;  

  вироблення ефективного механізму захисту прав жертв злочину;

  впровадження елементів пробації у кримінальному судочинстві.

 

Вимоги щодо конкурсу:

Реалізація проектів повинна супроводжуватися активною медіа-кампанією з висвітлення стану та шляхів демократизації кримінального судочинства в Україні.

 

Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту — 12 000 доларів США

Останній термін подання проектів — 9 червня 2006 року

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 3 липня 2006 року

 

 

ТЕНДЕР “МОНІТОРИНГ ДОСТУПНОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ”

Мета тендеру — забезпечити громадський контроль за впровадженням механізмів, що гарантують вільний доступ до судової практики.

 

Учасники тендеру:  недержавні неприбуткові організації.

 

Проекти, подані на тендер, повинні передбачати:

  план та методологію проведення моніторингу;

  погодження діяльності в рамках проекту із відповідними органами державної інформації;

  систематичне поширення інформації про реалізацію положень Закону України "Про доступ до судових рішень"; 

  залучення широкого кола зацікавлених організацій;

  систематичне та своєчасне реагування в разі виявлення недоліків у запровадженні механізмів доступу до судової практики.

 

Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту — 20 000 доларів США

Останній термін подання проектів — 9 червня 2006 року

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 3 липня 2006 року

 

Термін виконання проектів не повинен перевищувати 1 рік.

            Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”:

  відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

  прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової і пенітенціарної реформ, реформи практичної юридичної освіти, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;

  комплексність підходів до вирішення проблем;

  практична спрямованість результатів проектів;

  досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

  реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

  зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

 

            ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!:

  Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

  Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

  Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

  Надіслані факсом та електронною поштою проекти не розглядатимуться.

  Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

  Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

  Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

  Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

 

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду й надсилаються поштою на адресу:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

 

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

 

ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:

 

1.   Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2.   На веб-сторінці МФВ:  http://www.irf.kiev.ua

3.   У реґіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на сайті у рубриці “Контакти”) 

 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

 

Маркіян Дулеба, менеджер програми

Електронна пошта: duleba@irf.kiev.ua

 

Ліана Мороз, асистент програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

 

Тел: (044) 461 97 09, 482 03 63

Факс: (044) 486 76 29

 

Останні новини

Чернігівські правозахисники зміцнюють стресостійкість та мотивацію в громадській діяльності 19:10

Перевтома, стрес, професійне вигорання. Як не піддатися їхньому згубному впливу та як з ними боротися? Розібратися з цим допоміг тренінг на тему: «Мотивація, стресостійкість та протидія професійному вигоранню», тренером якого стала неперевершена супервізорка, психологиня та експертка з питань протидії гендерно-зумовленому насильству ГО «Центр «Жіночі перспективи» Олена Кальбус.

Інформаційні заходи з протидії гендерно-зумовленому насильству в Остерській та Новобілоуській громадах 18:27

Продовжуючи роботу з громадами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, провели робочі зустрічі в Остерській та Новобілоуській громадах Чернігівської області.