Безкоштовна
правова допомога

(0462) 612-532


Новини

Партнери

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Харківська правозахисна група

Права людини в Україні. Онлайн-бібліотека

Стратегическая судебная защита

Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів

Май право на допомогу

Мережа правового розвитку

Правовий простір

Украінський правовий портал


Останні публікації

25.05.2007   08:21Чернігівський громадський комітет захисту прав людини

Найбільші забруднювачі навколишнього природного середовища Чернігівщини

 

За 2006 рік викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від ВАТ «Хімволокно» становило 0,249 тис. тонн, від КЕП «Чернігівська ТЕЦ ТОВ фірми «ТехНова» - 11,58 тис. тонн (за 2005 рік – 0,221 та 10,66 тис. тонн відповідно).

Комунальне підприємство „Чернігівводоканал”

Критерії віднесення – вплив на водні ресурси. За результатами аналітичного контролю із 36 працюючих комплексів очисних споруд штучної біологічної очистки на 16 підприємствах зафіксовано скид недостатньо-очищених стічних вод зі значним перевищенням граничнодопустимих нормативів, що спричиняє негативний вплив на водойми.

Очисні споруди щоденно скидають в р. Білоус близько 80 тис. м3 стічних вод зі значним перевищенням нормативів ГДС по амонію сольовому, фосфатах, органічних речовинах за біологічним споживанням кисню (БСК20) та хімічним споживання кисню (ХСК), чим спричиняють негативний вплив на гідрохімічний склад річкової води.

Нижче скиду зворотних вод в 2006 році в порівнянні з 2005 роком ситуація дещо покращилась, відбулось зменшення вмісту амонію сольового з 9,2 мг/л у 2005 році до 4,18 мг/л у 2006 році, фосфатів відповідно з 7,04 мг/л до 3,22 мг/л.

Нагальною залишається проблема реконструкції очисних споруд, на проведення якої необхідно більше 20 млн грн., питання зі зневодненням та утилізацією мулового осаду.

Відкрите акціонерне товариство „Чернігівське Хімволокно”

Критерії віднесення – викиди забруднюючих речовин в атмосферу, утворення відходів. ВАТ “Чернігівське Хімволокно” належить до категорії об’єктів хімічної промисловості. Основною метою підприємства є виробництво хімічних волокон.

Показник утворення в області токсичних відходів першого класу небезпеки є одним з найбільших в державі за рахунок промислових стічних вод з вмістом гексаметилендіаміну, які утворюються на ВАТ "Чернігівське Хімволокно". Для їх знешкодження на підприємстві функціонує спеціальна установка - станція спалювання гексаметилдіаміну, де відходи спалюються в циклонних печах при температурі 10000С, при цьому утворюються окисли азоту і вуглецю, пари гексаметилендіаміну у вихідних газах відсутні. Решта стічних вод зберігається до знешкодження в спеціальному ставку-накопичувачі.

Всього на підприємстві нараховується 432 джерела викидів в атмосферне повітря.

Потенційний обсяг викидів від ВАТ “Чернігівське Хімволокно” складає 678 тонн на рік. У 2006 році підприємство працювало на 95,7% від технологічної потужності виробництва.

На підприємстві розроблений та затверджений план заходів по зменшенню викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення на 2006 р. Проведено ремонт та обслуговування пилогазоочисного обладнання.

Виробнича діяльність щодо дотримання вимог екологічної безпеки в сфері поводження з відходами та отруйними речовинами регламентується відповідними дозволами.Відходи, які утворюються в результаті виробничої діяльності підприємства, передаються іншим суб’єктам для утилізації чи видалення згідно договорів.

На підприємстві працює відділення по добуванню та обробці ртуті із люмінесцентних ламп дільниці нейтралізації та очищення промстічних вод.

В 2006 році на підприємстві введено в експлуатацію каландровий цех, в результаті функціонування якого утворюються відходи з залишками реагентів, в тому числі тих, що відносяться до переліку отруйних речовин. Відходи збираються в кубові баки, які розміщені на піддонах в закритому приміщенні.

На підприємстві експлуатуються системи оборотного водопостачання цеху водопостачання та цеху аміачно-компресорних установок.

Комунальний енергогенеруючий підрозділ „Чернігівська теплоелектроцентраль” ТОВ фірми „ТехНова”

Критерії віднесення – викиди забруднюючих речовин в атмосферу, утворення відходів (вугільна зола).

На сьогоднішній день на збільшення або зменшення викидів від стаціонарних джерел в атмосферне повітря значно впливає режим роботи КЕП “Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми “ТехНова” та вид використаного палива - вугілля чи газ.

Основні виробничі відходи підприємства – зола, що утворюється при спалюванні вугілля. Споруда золовідвалу розташована в заплаві р. Десна. Золовідвал, проектною потужністю 1822 тис. т., експлуатується з 1961 року, на 01.01.2006 р. на ньому розміщено більше 2 млн. т золи. Середньорічна кількість золи, що розміщується на золовідвалі – 80-110 тис. т. Внаслідок аварійної ситуації та руйнуванні дамби, зола може потрапити до р. Десна.

Об’єкти підвищеної небезпеки підприємства: наземне мазутосховище та його інфраструктура, наземні резервуари для зберігання компресорних, трансформаторних та турбінних масел, підземний резервуар мазутогосподарства котлотурбінного цеху; потенційно небезпечні об’єкти, що відносяться до 1 класу підвищеної небезпеки: АЗС, реагентне господарство (використовує у виробничому процесі кислоти, луги), гідразинна установка (гідразин – хімічна токсична речовина, що використовується для очищення обладнання).

У виробничому процесі використовуються хімічні речовини-прекурсори. Ємності для зберігання хімічних речовин розміщені на бетонованих площадках з бетонним обвалуванням. Бетонне покриття та обвалування місць зберігання, використання хімічних речовин - приміщення гідразинної установки, потребує ремонту. Наявність тріщин може привести до забруднення природного середовища у випадку аварійних розливів хімічних речовин.

В шламонакопичувачі розміщено 7,2 т токсичних відходів з вмістом ванадію, які створюють загрозу забруднення довкілля.

На підприємстві розробляються і впроваджуються природоохоронні заходи, спрямовані на зниження негативного впливу на довкілля.

Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області здійснюється постійний контроль за станом довкілля. За 2006 р. перевірено 2788 підприємств і організації різних форм власності по дотриманню вимог природоохоронного законодавства, з них комплексно – 792. За порушення чинного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища складено 1838 протоколів, до адмінвідповідальності притягнуто 1801 особа, сума накладених штрафів складає 119,289 тис. грн.; 69 протоколів передано для розгляду у судові органи; за збитки, заподіяні державі порушенням природоохоронного законодавства, пред`явлено 191 позов загальною сумою 186,456 тис. грн., в т.ч. через органи прокуратури – 6 на загальну суму 20,320 тис. грн. По матеріалах, переданих до органів прокуратури, порушено 8 кримінальних справ.

 

Н. Радченко, зав. сектором Держуправління ОНПС в Чернігівській області    

 

Чернігівський монітор

 

Останні новини

Чернігівські правозахисники зміцнюють стресостійкість та мотивацію в громадській діяльності 19:10

Перевтома, стрес, професійне вигорання. Як не піддатися їхньому згубному впливу та як з ними боротися? Розібратися з цим допоміг тренінг на тему: «Мотивація, стресостійкість та протидія професійному вигоранню», тренером якого стала неперевершена супервізорка, психологиня та експертка з питань протидії гендерно-зумовленому насильству ГО «Центр «Жіночі перспективи» Олена Кальбус.

Інформаційні заходи з протидії гендерно-зумовленому насильству в Остерській та Новобілоуській громадах 18:27

Продовжуючи роботу з громадами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, провели робочі зустрічі в Остерській та Новобілоуській громадах Чернігівської області.