Безкоштовна
правова допомога

(0462) 612-532


Новини

Партнери

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Харківська правозахисна група

Права людини в Україні. Онлайн-бібліотека

Стратегическая судебная защита

Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів

Май право на допомогу

Мережа правового розвитку

Правовий простір

Украінський правовий портал


Останні публікації

12.03.2006   21:42Чернігівський громадський комітет захисту прав людини

МІЛІЦІЯ З НАРОДОМ!

Створення Громадської ради є процесом закономірним, бо представники НУО, які увійшли до цієї ради, вже давно реалізують в практичній площині ідеї громадського контролю за діяльністю міліції. Так, за наказом Міністра внутрішніх справ України Ю.В.Луценка, в 2005 році було створено мобільну групу для моніторингу ситуації з правами людини в Чернігівській області, в яку увійшли представники Чернігівського громадського комітет захисту прав людини. Її перші виїзди відбулися восени 2005 року. Зараз ця робота продовжується. По результатам робляться висновки і вносяться відповідні корективи. З 2006 року така програма діє в межах всієї України, що є кроком до посилення впливів громадськості на роботу МВС.

Слід зазначити, що членами ради зокрема є представники Чернігівського жіночого правозахисного центру та ЦСД «Доброчин», яких громадськість знає як неурядові організації з активною громадською позицією щодо питань прозорості та законності в діяльності органів внутрішніх справ. Участь в роботі ради таких відомих в Чернігівській області експертів як Олександр Соломаха та Юрій Паперний додасть роботі цього органу аналітичного спрямування.

Під час першого засідання, яке відбулося 11 березня в залі колегій обласного управління міліції Чернігівської області, представник Міністра внутрішніх справ України в Чернігівській області Володимир Малай ознайомив учасників з положенням про її роботи, підкресливши наміри нового керівництва МВС будувати роботу міліції у відповідності до європейських стандартів. Була висловлена думка про необхідність об’єднання зусиль НУО та міліції заради захисту прав людини.

Також була висунута пропозиція обрати співголів Громадської ради – першого заступника начальника УМВС України в Чернігівській області, полковника міліції Івана Катеринчука та голову Чернігівського громадського комітет захисту прав людини Наталію Романову.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при УМВС України в Чернігівській області

з питань забезпечення прав людини

 

1.    Загальні положення

 

1.1.      Громадська рада при Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Чернігівській області з питань забезпечення прав людини (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, який надає консультативно-методичну допомогу УМВС України в Чернігівській області в реалізації завдань Міністерства внутрішніх справ щодо дотримання прав людини, здійснює громадський контроль за дотриманням прав людини та діяльністю органів внутрішніх справ області.

1.2. Рада створюється з метою сприяння УМВС України в Чернігівській області в питаннях забезпечення прав людини, зміцнення законності, підвищення правової культури серед працівників органів та підрозділів внутрішніх справ області, розуміння ними необхідності дотримання прав людини, укріплення взаємодії з громадськими правозахисними організаціями, підвищення правової культури та свідомості населення області.

1.3. Рада у своїй діяльності керується міжнародними документами з прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права та міжнародними угодами, Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС-УМВС, а також цим Положенням.

1.4.      Рішення Ради носять рекомендаційний характер.

 

2.    Основні завдання і напрямки діяльності Ради

 

2.1.  Сприяння впровадженню та дотриманню принципів прав людини в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ області.

2.2.   Аналіз ефективності діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ області у напрямку дотримання прав людини, реалізації принципів відкритості й гласності в діяльності міліції, сприяння підвищенню її авторитету в суспільстві.

2.3.   Розроблення, обговорення та сприяння впровадженню громадських ініціатив щодо укріплення законності та дотримання прав людини в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ області.

2.4. Сприяння вдосконаленню механізмів співпраці УМВС України в Чернігівській області з органами державної та представницької влади, Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, комітетами Верховної Ради України, політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової  інформації, науковими установами щодо поліпшення ситуації із захисту прав громадян, дотримання законності та правопорядку, формування правової культури населення.

2.5.  Здійснення експертизи програм, ініціатив, окремих напрямків діяльності Управління внутрішніх справ області стосовно дотримання прав людини, укріплення законності та правопорядку.

2.6.  Консультування керівництва Управління внутрішніх справ області з проблем забезпечення прав людини, складних поточних проблем політики, економіки, соціології, інших питань, що стосуються діяльності УМВС України в Чернігівській області.

 

3.    Основні функції членів Ради

 

Члени Ради повинні виконувати такі функції:

3.1. Практична та методична допомога у формуванні дієвих механізмів дотримання прав людини в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ області.

3.2. Розгляд заяв фізичних і юридичних осіб або їхніх асоціацій про недотримання органами та підрозділами внутрішніх справ області прав і свобод людини, закріплених у Конституції, міжнародному праві і національному законодавстві.

3.3. Інформування заявника про його права і наявні можливості правового захисту і сприяння йому в доступі до цих засобів.

3.4. Здійснення посередницьких функцій для відновлення порушених прав і свобод за допомогою погоджувальної процедури.

3.5. Направлення заяв (від імені заявника або від свого імені) компетентним посадовим особам МВС України для вирішення по суті.

3.6. Проведення громадських розслідувань щодо порушень прав людини працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ області, дотримуючись принципу невтручання в оперативно-службову діяльність.

3.7. Прийняття висновків за результатами проведеного громадського розслідування з передачею їх керівництву органів та підрозділів внутрішніх справ області.

3.8.      Проведення зустріч та бесід з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ області з питань їх соціального захисту, умов праці, проблем дотримання працівниками міліції конституційних прав і свобод людини і громадянина.

3.9.        Захист прав працівників органів та підрозділів внутрішніх справ області.

3.10.     Збір, підготовка і поширення інформаційних матеріалів, що включають внутрішнє законодавство (у тому числі імплементоване міжнародне право), що стосується забезпечення прав людини органами та підрозділами внутрішніх справ області, коментарі до нього, відповідні адміністративні і судові рішення та їх тлумачення вищими судовими органами.

3.11. Участь у розробленні навчальних планів, методик і програм викладення прав людини для курсів початкової підготовки, в системі службової підготовки.

3.12. Організація та проведення спеціалізованих семінарів з прав людини для співробітників органів та підрозділів внутрішніх справ області та громадських організацій.

3.13. Роз'яснення громадськості змісту програм, ініціатив, окремих напрямків діяльності УМВС області, перш за все щодо дотримання прав людини.

3.14.  Сприяння зміцненню зв'язків УМВС області із засобами масової інформації, висвітленню його діяльності.

3.15.  Спостереження за відповідністю національного законодавства і правозастосувальної практики, які стосуються органів внутрішніх справ, міжнародним зобов'язанням у галузі прав людини.

3.16.  Підготовка і надання МВС України, органам державної влади доповідей, аналітичних записок, пропозицій, що стосуються будь-яких питань, пов'язаних з правами людини в контексті діяльності органів внутрішніх справ

3.17.     Підтримання робочих стосунків із правозахисними організаціями та організаціями, які здійснюють нагляд за дотриманням прав людини.

 

4.    Порядок формування та діяльність Ради

 

4.1. Раду очолюють співголови. Співголови обираються членами Ради строком на два роки. Вони колегіально з членами Ради визначають пріоритетні напрямки діяльності. Співголови ведуть засідання Ради відповідно до цього Положення та Регламенту роботи Громадської ради при УМВС України в Чернігівській області з питань забезпечення прав людини.

4.2. До складу Ради можуть включатися представники органів виконавчої, судової влади, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представники органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій правозахисного спрямування, засобів масової інформації, науковці.

4.3. Кількість членів Ради визначається начальником обласного Управління внутрішніх справ. Кожен член Ради може долучати до своєї діяльності експертів, які працюють на громадських засадах.

4.4. Рада може створювати робочі (експертні) тимчасові та постійно діючі групи з пріоритетних напрямків діяльності, до роботи в яких можу залучати сторонніх експертів за погодженням з усіма членами Ради. Кількість членів експертних груп, а також основні напрямки, за якими вони створюються, визначаються співголовами Ради за погодженням з усіма її членами.

4.5.      Відповідальний секретар, якій затверджується начальником обласного Управління внутрішніх справ, очолює секретаріат Ради, організовує поточну взаємодію Ради зі службами і підрозділами апарату обласного Управління, міськими, міськрайонними, районними органами внутрішніх справ області, забезпечує підготовку та проведення засідань Ради, організаційно-технічне та документарне забезпечення діяльності Ради, у тому числі формує порядок денний, який виноситься на затвердження членів Ради та список запрошених осіб (за погодженням з членами Ради). Для проведення цієї роботи в разі необхідності відповідальний секретар за згодою співголів Ради може залучити спеціалістів відповідних служб обласного Управління.

4.6. З представників громадськості обирається секретар Ради, який допомагає відповідальному секретареві в здійсненні його функцій.

4.7. Члени Ради діють на громадських засадах.

 

5.    Права та обов'язки членів Ради

 

Члени Ради мають наступні права та обов'язки:

5.1. Участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного, в обговоренні питань, винесених на її розгляд, у формуванні членів робочих груп.

5.2. Внесення пропозицій щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також пропозицій з питань, які обговорюються.

5.3. Участь у діяльності експертних та робочих груп, очолювані їх.

5.4.  Ініціювання залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради.

5.5. У випадку незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Ради.

5.6. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання. Делегування повноважень членів Ради не допускається.

5.7.  Вхід до адміністративної будівлі обласного Управління (проспект Перемоги, 74) відповідно до встановленого пропускного режиму.

5.8.   При проведенні громадського розслідування заяви про порушення прав людини працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ області:

одержувати письмові або усні роз'яснення від усіх осіб (у тому числі державних посадових та службових осіб), що можуть мати інформацію про дане порушення, або в інший спосіб надати допомогу в розслідуванні; здійснювати інші дії, необхідні для проведення належної перевірки заяви, які не суперечать законодавству;

вносити рекомендації органам та підрозділам внутрішніх справ області іа результатами розслідування й оцінювати дії органів та підрозділів внутрішніх справ області.

5.9.  Вільний доступ до законодавчої роботи: право одержувати відкриті нормативні акти (наказ, розпорядження тощо) від УМВС України в Чернігівській області на стадії розроблення.

5.10.  Участь у роботі мобільних груп у будь-якому районі Чернігівської області.

 

Представник Міністра внутрішніх справ України

в Чернігівській області                                                                            В.М. Малай

 

 

 

 

СКЛАД

Громадської Ради при УМВС України в Чернігівській області

з питань забезпечення прав людини

 

1

Бриль

Сергій Миколайович

Начальник ЦЗГ УМВС України в Чернігівській області

2

Буренок

Юрій Олександрович

В.о. начальника штабу УМВС України в Чернігівській області, відповідальний секретар

3

Гамор

Іван Олексійович

Заступник начальника Управління начальник міліції громадської безпеки

4

Катеринчук

Іван Петрович

Перший заступник начальника Управління -начальник кримінальної міліції

5

Коваленко

Ольга Михайлівна

юрист Чернігівського громадського комітету захисту прав людини, секретар

6

Костюк

Василь Васильйович

Начальник УМВС України в Чернігівській області

7

Лепеха

Алла Григорівна

Голова Чернігівського жіночого правозахисного центру

8

Малай

Володимир Миколайович

Представник Міністра внутрішніх справ України в Чернігівській області

9

Милейко

Олександр Олексійович

Заступник начальника Управління

10

Олійник

Владислав Станіславович

Командир 3 батальйону в/ч 3001

11

Остапенко

Людмила Анатолівна

Завідуюча кафедрою права Чернігівського інституту права, соціальних технологій та праці

12

Паперний

Юрій Володимирович

Молодіжний інформаційний центр, політолог

13

Перкун

Олег Іванович

Чернігівське відділення ВГО «Громадський контроль»

14

Підгорний

Олександр Віталійович

Центр соціального добробуту "Доброчин", голова правління

15

Романова

Наталія Андріївна

Чернігівській громадський комітет захисту прав людини, голова

16

Соломаха

Олександр Миколайович

Чернігівській відділення ВГО «Комітет виборців України», голова

Останні новини

Чернігівські правозахисники зміцнюють стресостійкість та мотивацію в громадській діяльності 19:10

Перевтома, стрес, професійне вигорання. Як не піддатися їхньому згубному впливу та як з ними боротися? Розібратися з цим допоміг тренінг на тему: «Мотивація, стресостійкість та протидія професійному вигоранню», тренером якого стала неперевершена супервізорка, психологиня та експертка з питань протидії гендерно-зумовленому насильству ГО «Центр «Жіночі перспективи» Олена Кальбус.

Інформаційні заходи з протидії гендерно-зумовленому насильству в Остерській та Новобілоуській громадах 18:27

Продовжуючи роботу з громадами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, провели робочі зустрічі в Остерській та Новобілоуській громадах Чернігівської області.